Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025

 

2020 4 20 podebrady ilustracni fotografie 3

Od března 2020 do května 2022 jsme společně s městem Poděbrady realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025", který byl financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP Poděbrady včetně zpracování SPRSS na roky 2023–2025 a Akčního plánu na rok 2023. Projekt směřoval k udržení a rozvoji dostupnosti potřebných služeb a současně ke zpracování popisu optimální sítě sociálních služeb, která bude efektivně a účinně poskytovat pomoc a podporu nejen občanům v Poděbradech, ale také lidem z okolních obcí. Realizace projektu byla ovlivněna opatřeními v rámci covidové pandemie, ale i přesto se nám podařilo projekt zdárně zrealizovat a naplnit jeho cíle.

Zpracovali jsme analytické podklady: 

 Zpracovali jsme strategické dokumenty: 

Vytvořili jsme informační materiály pro cílové skupiny projektu: 

Realizovali jsme 114 různých forem setkání, jednání a rozhovorů, čímž jsme kromě analytického záměru podpořili také spolupráci v celém území ORP Poděbrady. Bylo realizováno:

  •  23 pracovních skupin zaměřených na aktuální témata
  •  7 jednání Koordinační skupiny
  •  6 jednání v obcích
  •  62 rozhovorů se starosty, poskytovateli sociálních a návazných služeb, pečujícími a dalšími odborníky
  •  5 skupinových rozhovorů
  •  11 individuálních schůzek

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Baxová

 Logo OPZ barevné

Projekt: č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015200

 

CpKP střední Čechy podpořili