Vydavatelství

Sociální služby na Hořovicku

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HOŘOVICKU Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce je brožura, která obsahuje informace jenž mohou pomoci těm, kdo hledají pomoc v nepříznivé ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Sborník výstupů z projektu I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME

Sborník výstupů projektu  I bez sluchu se domluvíme Sociální práce s osobami se sluchovým postižením je určena všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti týkající se poskytování sociálních služeb ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Sborník výstupů projektu Ohrožení výkonem trestu odnětí ...

Centrum pro komunitní práci realizovalo v letech 2016 – 2018, ve spolupráci s městem Benešov, projekt „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody". Projekt byl ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální - plakát

PLAKÁT s informacemi a praktickými radami pro pečující.  Plakát je stručnější a návodnější verze brožury s praktickými informacemi a katalogem služeb určená k vyvěšení v kanceláři nebo ordinaci.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních ...

  Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů je představit praktické zkušenosti a analytická zjištění z průběhu dvouletého projektu „Pečovat a žít doma je ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální! - praktické informace

  Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální! Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty je snaha podpořit ty, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké. Obvykle se o nich ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální

  „Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk.“   Už když jsme byli malí, těšili jsme se domů. Nejdříve z mateřské školy, ze školy v přírodě, z tábora či z operace mandlí. Těšíme se i teď, když ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Živé paměti Sudet - česko německá verze

Vážení čtenáři, představujeme Vám životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v rozhovorech ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů, Mgr. Ivo Škrabal a kolektiv, CpKP střední Morava, Přerov 2010 Hlavním cílem předkládané metodiky je popsat, nastavit a ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe rozvoje

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe managementu rozvoje mikroregionů a MAS, Mgr. Ondřej Marek a kolektiv, CpKP, Praha 2010 Příklady dobré praxe jsou důležitým a srozumitelným nástrojem ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Podpora obdorných partnerství

Tato metodika popisující procesy vzniku a fungování odborných partnerství v oblasti plánování a fungování sociálních služeb vznikla v rámci projektu Podpora odborných partnerství v oblasti ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Zapojování veřejnosti nástroj správy věcí veřejných

CpKP, kolektiv autorů, editor Mgr. Ondřej Marek, Přerov 2008, ISBN:978-80-86902-54-8   Zapojování veřejnosti do rozhodování není v České republice, ani ve středoevropském prostoru, žádnou ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Srovnávací analýza Integra

Srovnávací analýza Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, CpKP MRSK, Ostrava 2003   Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Účast veřejnosti proč a jak?

CpKP ČR, Tereza Teuschlelová, Pavla Oriniaková, Plzeň 2003   Zapojování veřejnosti nebo také účast veřejnosti na rozhodování se neomezuje pouze na rozšiřování informací, ale jeho podstatou je ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Občané a veřejné prostanství

CpKP střední Čechy, Ondřej Marek, Praha 2005, ISBN 80-86902-27-7 V roce 1995 jsem přišla na nejmenovaný městský úřad v České republice a zeptala jsem se, jak informují veřejnost o dění na radnici. ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Komunitní plánování sociálních služeb

CpKP ČR, Pavla Oriniaková, Daniel Rosecký, Editor: Tereza Teuschelová, Plzeň 2003Jako odbornou pomoc pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb jsme připravili metodiku, kterou se právě ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika účasti veřejnosti v procesu SEA

Metodika účasti veřejnosti v procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí, CpKP Česká republika, Jana Svobodová, Eva Jandlová, Přerov 2003 Tato metodika vznikal na základě potřeby ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

EP for YOUth

This booklet was developed within the project EP4YOUth with the main focus to involve young people from the Czech Republic, Poland and Slovakia in the topics like public interest and cooperation in ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Management vodních zdrojů v chráněných oblastech

CpKP střední Morava, kancelář Brno / Autoři: ing. Petr Arnošt, ing. Vendula Večeřová / Odpovědný redaktor: Marie Dlouhá / Obálka: Aitoliki Developement Enterprise S.A. / Sazba a tisk: EURO-PRINT ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Nejstahovanější

Další aktivity