Závěrečná zpráva projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území

BerounOd prosince 2017 do listopadu 2019 jsme společně s městem Beroun realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území města Berouna a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území obce s rozšířenou působností. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

 Zpracovali jsme analytické podklady:

Zpracovali jsme strategické dokumenty:

Vytvořili jsme informační materiály pro cílové skupiny projektu:

Realizovali jsme 96 různých forem setkání, jednání a rozhovorů, čímž jsme kromě analytického záměru podpořili také spolupráci v celém území ORP Beroun. Celkem bylo zapojeno 450 osob. Bylo realizováno:

  • 20 pracovních skupin (některé PS v klasickém pojetí s širší účastí; ostatní úzce zaměřené na aktuální témata – např. péče o seniory v domácím prostředí, doprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na Berounsku a další).
  • 13 jednání se starosty ve spádových obcích.
  • 8 skupinových rozhovorů s různými cílovými skupinami a na různá témata (agenda pracovnic OSVZ MěÚ Beroun a ÚP; problematika pečujících na Berounsku; uplatnění lidí se zdravotním postižením; zajištění služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením).
  • 23 rozhovorů s poskytovateli sociálních a návazných služeb.
  • 28 rozhovorů s pečujícími o dítě či dospělého se zdravotním postižením.
  • 4 individuální schůzky na aktuální témata.
  • Kromě výše uvedeného jednala v průběhu projektu 7x Koordinační skupina.

V rámci workshopů jsme proškolili účastníky procesu plánování v tématech:

  • Plánování sociálních služeb a dostupné finanční zdroje
  • Facilitace a inovace v komunikaci úřadu s občany
  • Monitoring a vyhodnocení komunitního plánu

Logo OPZ barevné

Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023 č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548 byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

CpKP střední Čechy podpořili