pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. ledna 2020 realizuje na území dvou ORP – Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dvou a půl letý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů". Role pečujícího není vůbec snadná. Osoby, které dlouhodobě pečují o své blízké, se často setkávají s minimální podporou ze strany společnosti. Často narážejí na nedostatek různých služeb, včetně služeb sociálních, které by jejich práci doplnily či částečně zastoupily. Potýkají se s finančními problémy, odcházejí ze zaměstnání, protože roli pečujícího zastupují někdy i 24 hodin denně. Díky péči se dostávají do sociální izolace a mohou se cítit velmi opuštěně.

Číst dál...

Kdo se o ně postará?

Číst dál...Když se narodí zdravé dítě, jak roste, začne se pomalu osamostatňovat. Nejdřív se samo nají, oblékne se, hraje si. Později dojde samo do školy nebo do hudebky. Odpoledne si hraje s kamarády, jezdí na kole. Nás, rodiče, ke svým aktivitám nepotřebuje, spoustu věcí zvládne samo. Když dospěje, studuje, najde si zaměstnání, buduje si vlastní život, zakládá rodinu. Naprosto odlišná situace je v rodině, do níž se narodí dítě se zdravotním postižením.

Číst dál...

Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín

Číst dál...Na podzim roku 2019 jsme zahájili spolupráci s Farní charitou Starý Knín. Uzavřeli jsme smlouvu o realizaci Procesního auditu a implementaci jeho doporučení do současných dokumentů organizace. Druhá část zakázky se zaměří na Vytvoření plánu rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín na území jejich působnosti. Zakázka je realizována v rámci projektu Strategický rozvoj a zvyšování kvalit terénních sociálních služeb FCHSK pro seniory a osoby se zdravotním postižením, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734.

Číst dál...

Zpráva o průběhu realizace projektu KPSS Hořovice

Číst dál...Město Hořovice od ledna 2018 realizuje ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy projekt zaměřený na aktualizaci komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Hořovice spádových obcí ORP Hořovice. Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.Informace o průběhu projektu ke konci ledna 2019 naleznete ve článku níže. 

Číst dál...

Závěrečná zpráva z projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy od srpna 2016 do července 2018 realizovalo na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý pilotní projekt Pečovat a žít doma je normální podporující neformální pečovatele v jejich náročné a smysluplné roli. Cílem našeho projektu bylo zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečujícím.

Za celou dobu trvání projektu jsme poskytli různou formu podpory 166 neformálně pečujícím. Došlo k 463 různým zapojením do projektu. Nejvíce opakovaně podpořených pečujících bylo z ORP Dobříš – celkem 94 rodin, což zjevně souvisí s poskytováním poradenství a vytvořením kontaktního místa na Dobříši v Základní škole Trnka.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili