POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

b_276_57_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg 

Od 1. března 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006574), jehož partnerem je město Dačice.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místního partnerství na území ORP Dačice,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

 


Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Dačice)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Dačice, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

 

Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy (zástupce realizátora projektu)
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věra Janáková, Odbor sociálních věcí MěÚ Dačice (zástupce partnera projektu)
tel. 384401213, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní dokumenty:
Statut (základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice)
Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice
Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice


Realizace projektu v období březen – srpen 2018:
Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina. Byla doplněna o dva členy a pracuje ve složení:
Ing. Karel Macků – starosta města Dačice a předseda Mikroregionu Dačicko
Ing. Hynek Blažek – starosta města Slavonice
Bc. Miloš Novák – místostarosta města Dačice
Bc. Vít Svoboda – člen Rady města Dačice
Věra Janáková – vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice
Mgr. Irena Vašíčková – pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice
PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka Otevřená OKNA, z.ú.
Bc. Pavlína Hořáková – zástupce uživatelů

V období březen – srpen se řídící skupina sešla na 3 jednáních:
1. jednání - 15. května 2018
2. jednání - 12. června 2018
3. jednání - 17. července 2018

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Dačice (budou probíhat aktualizace další).
Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).
Byla zahájena práce na evaluaci předchozího procesu plánování.

Byly zformovány 3 pracovní skupiny, zaměřené na podporu různých cílových skupin. Jednání pracovních skupin jsou otevřená, může se jich zúčastnit každý, kdo má o sociální problematiku zájem.

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením (ZP)
Vedoucí členka pracovní skupiny: Ludmila Rehartová
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupina Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi
Koordinátorka pracovní skupiny: Mgr. Hana Kopečková
Cílová skupina: děti a mládež, lidé ohrožení závislostmi (alkohol, nealkoholové drogy,
výherní automaty, počítačové hry, internet atd.)

Pracovní skupina Lidé v krizi
Koordinátorka pracovní skupiny: Lenka Holcová
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením zbavené způsobilosti, lidé s dluhy a lidé předlužení, lidé ohrožení chudobou, finančně negramotní lidé, osoby s tělesným postižením v sociální izolaci, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané osoby, lidé se závislostmi (herny, alkohol, drogy), děti a mládež se špatným sociálním zázemím, lidé nezvládající jednání na úřadech a vyřizování žádostí (forma negramotnosti), lidé v akutní krizi.

Pozvánky a aktuality:
Pozvánka 1. jednání PS Senioři a osoby se ZP Dačice

Pozvánka 1. jednání PS Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi Dačice

Pozvánka 1. jednání PS Lidé v krizi Dačice

CpKP jižní Čechy podpořili