POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BLATNÁ

b_271_56_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg  Od 1. března. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006575), jehož partnerem je město Blatná.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 
Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místního partnerství na území ORP Blatná,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

 


Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)
- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Blatná)
- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)
- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)
- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Blatná, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)


Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná 2020 - 2022

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Baušová
telefon: 608 609 017, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná

Jednací řády komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná

 

Realizace projektu v období březen 2018 – srpen 2018:


Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve složení:
Bc. Kateřina Malečková - starostka města Blatná
Vladimíra Tomanová - starostka obce Kadov
Bc. Markéta Koubková - vedoucí Sociálního odboru MěÚ Blatná
Mgr. Hana Baušová - ředitelka Domova pro seniory v Blatné
Bc. Olga Medlínová, DiS. - ředitelka Oblastní charity Strakonice
Luboš Srb - člen výboru Svazu tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Blatná

Ve sledovaném období se řídící skupina sešla na 2 jednáních:
1. jednání - 3. května 2018
2. jednání - 7. června 2018

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Blatná (budou probíhat aktualizace další).
Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).
Byla zahájena práce na evaluaci předchozího procesu plánování.
První veřejné setkání se konalo 19. června 2018 v Komunitním centru aktivního života Blatná

Byly zformovány 3 pracovní skupiny, které budou řešit tyto oblasti:
Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením
Podpora rodin, dětí a mládeže
Podpora osob v krizi

První jednání pracovních skupin jsou naplánována na říjen. Jednání pracovních skupin jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má o problematiku zájem.

Pozvánky a aktuality:

CpKP jižní Čechy podpořili